TEŽKI ČASI #214: Verižno žaganje (31. 3. 2021)

Žiga žaga poje žaga, rrrrommmparrampampammrrr motorka
Ključne besede:
   Anvil   Bloodbath   Debauchery   Doomed   Drawn and Quartered   God Among Insects   Gorelord   Mortician   Raven   Thanatos   Underground   Vomitory

Verižne žage ali motorke so ikonično orodje, na katerega prisegajo tudi številni metalski "obrtniki", pa čeprav predvsem tisti iz deathmetalskega ceha.